Year: 2015

Uncategorized

Didaktika Religia

Tulisan saya mengenai Pendidikan Islami anak yang dimuat pada jurnal Didaktika Religia yang diterbitkan oleh pascasarjana STAIN Kediri dapat dilihat pada link berikut ini. https://drive.google.com/file/d/0B8F75sYCGUt3eUlmcm5YY1ZHWTg/view?usp=sharing